Ouders

Hoe zijn ouders betrokken bij de school?

Ouders kennen hun kind het beste en ook wij willen ieder kind goed kennen. Samen zorgen wij voor optimale ontwikkeling van ieder kind. Daltonschool Willibrordus houdt van korte lijntjes en transparantie. Ouders worden betrokken bij school en wij staan altijd open voor feedback en ideeën.

Ouders die willen meedenken over schoolbeleid nemen deel aan de Medezeggenschapsraad. Hierin zit ook een geleding van het team.

Ouders die willen meehelpen aan het organiseren van activiteiten nemen deel aan de Ouderraad (OR). 

Ouders die willen meehelpen bij activiteiten kunnen zich via de kalender van Social Schools aanmelden. 

MSF 4738
MSF 4665

Communicatie met ouders

Wij maken gebruik van een digitaal communicatiemiddel, Social Schools. Ouders ontvangen via hun smartphone de nieuwsbrief, mededelingen en uitnodigingen voor contactgesprekken. In de kalender staan alle vakanties, bijzondere dagen en activiteiten. U kunt de kalender linken aan uw eigen agenda.

Ouders die een vraag hebben of iets willen melden maken gebruik van telefoon en email.

Vragen over opvoeding

Heeft u vragen of kwesties over opvoeden? Neemt u gerust contact met ons op. De intern begeleider of de directeur kan u verder helpen en u (eventueel) verwijzen naar een externe partner. Om tot een optimale ontwikkeling van het kind te komen, werken wij op gelijkwaardig niveau samen in de driehoek ‘ouder, kind en school’. 

Ouderraad

De ouderraad van onze school is een zelfstandige stichting die afhankelijk is van vrijwillige bijdrages. Dit geld wordt gebruikt om extra activiteiten te organiseren en te bekostigen. Bijvoorbeeld Sinterklaas, schoolreisjes enzovoort. Het bestuur van de stichting bestaat uit ouders en zij bepalen hoe het budget besteed wordt. Zij kiezen ook de activiteiten uit, samen met het team van de school. In de ouderraad zitten ouders en teamleden om samen voor de leerlingen mooie momenten te organiseren.

Meer over de oudervereniging