Hoe zijn ouders betrokken bij de school?

Jullie kennen je kind het beste en ook wij willen ieder kind goed kennen. Samen zorgen wij voor optimale ontwikkeling van ieder kind. Daltonschool Willibrordus houdt van korte lijntjes en transparantie. Ouders worden betrokken bij school en wij staan altijd open voor feedback en ideeën.

Ouders die willen meedenken over schoolbeleid nemen deel aan de Medezeggenschapsraad. Hierin zit ook een geleding van het team.

Ouders die willen meehelpen aan het organiseren van activiteiten nemen deel aan de Oudervereniging (OR). 

Ouders die willen meehelpen bij activiteiten kunnen zich via de kalender van Social Schools aanmelden. 

Onderwijs 4

Communicatie met ouders

Wij maken gebruik van een digitaal communicatiemiddel, Social Schools. Ouders ontvangen via hun smartphone de nieuwsbrief, mededelingen en uitnodigingen voor contactgesprekken. In de kalender staan alle vakanties, bijzondere dagen en activiteiten. Je kunt de kalender linken aan je eigen agenda.

Ouders die een vraag hebben of iets willen melden maken gebruik van telefoon en email.

Onderwijs 5

Vragen over opvoeding

Heb je vragen of kwesties over opvoeden? Dan kan dat dus via onze school opgelost worden. Vanwege ons netwerk verwijzen we de vragen makkelijk door naar een goede specialist. Daarnaast werken we op school met intern begeleider. Om tot een optimale ontwikkeling van het kind te komen, werken wij op gelijkwaardig niveau samen in de driehoek ‘ouder, kind en school’. 

Oudervereniging

De oudervereniging van onze school is een zelfstandige stichting die afhankelijk is van vrijwillige bijdrages. Dit geld wordt gebruikt om extra activiteiten te organiseren en te bekostigen. Bijvoorbeeld Sinterklaas, schoolreisjes enzovoort. Het bestuur van de stichting bestaat uit ouders en zij bepalen hoe het budget besteed wordt. Zij kiezen ook de activiteiten uit.

Meer over de oudervereniging

gogoanime