School

Missie & Visie

 

"Met hulp waar nodig en graag met anderen, maar: “Leren? dat kan ik zelf!”"

Missie (onze belofte):

Op Daltonschool Willibrordus brengen we volgens het daltononderwijs de talenten van onze leerlingen tot bloei. Wij willen je helpen jezelf te zijn, waarbij je op een respectvolle manier een bijdrage kan leveren aan een dynamische en snel veranderende wereld waarin wij met elkaar samen leven en leren.

Wij werken vanuit de Daltonkernwaarden: Samenwerking, Vrijheid & Verantwoordelijkheid, Effectiviteit, Zelfstandigheid en Reflectie. Uiteraard doen we dat op de manier die bij jou past. Wij hebben vertrouwen in ieder kind en dit voel je als kind ook door hoe wij handelen, dat geeft jou vertrouwen.

De samenwerking met de kinderen, ouders en school vinden wij erg belangrijk. Samen zorgen wij ervoor dat uw kind zich goed kan ontwikkelen en met plezier kan leren over zichzelf en kennis en vaardigheden ontwikkelt om deel te nemen aan deze maatschappij.

Visie (onze droom):

De Daltonkernwaarden, Vrijheid & Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Effectiviteit, Zelfstandigheid en Reflectie zijn leidend voor het realiseren van  onze missie.

Met een warm persoonlijk schoolklimaat creëren wij de veiligheid die kinderen nodig hebben om te groeien. Team, ouders en kinderen vormen een leergemeenschap waarin wij open met elkaar communiceren. Kanjertraining ondersteunt de ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied en biedt ons een taal waarmee wij met kinderen over gedrag kunnen praten. 

Onze school heeft een katholieke traditie, maar iedereen is bij ons welkom. Van welke sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond je ook bent.

Identiteit

Wij zijn een school waar vertrouwen in en respect voor elkaar en voor de leeromgeving belangrijke waarden zijn. Wij begeleiden jou op weg naar volwassenheid, leren jou dat je verantwoordelijk bent voor jezelf en dat je rekening moet houden met de ander en de omgeving om jou heen. 

Dat betekent dat we jou leren samen te werken met respect voor ieders persoonlijkheid, geloof en levensovertuiging. Openheid, tolerantie, saamhorigheid en betrouwbaarheid zijn voor ons belangrijke thema’s. 

 

Daltonschool Willibrordus is van oorsprong een katholieke basisschool. Wij besteden tijd aan het verhaal van Kerst en Pasen en vieren dit samen. Wij leren ook over andere geloven en culturen. Dit gebeurt veelal vanuit Blink geïntegreerd, onze methode voor wereldoriëntatie en lezen waarin wij werken met thema’s en deze onderwerpen aanbod komen. Wij geloven dat het goed is dat kinderen met een zo breed mogelijke kennis en ervaring de (wijde) wereld leren kennen.

Kijkje in de school

Hoe ziet onze school er aan de binnenkant uit? Dat ontdekt u hier. Onze fotograaf heeft het uitgebreid in beeld gebracht. Kijk maar eens rond in onze lokalen, hallen en andere ruimtes. 

Kijkje in de school

Onderwijs 1

Kom kennismaken

Is onze school iets voor uw kind maar wilt u eerst meer informatie? Kom dan kennismaken. Maak een afspraak voor een vrijblijvend, persoonlijk gesprek. Of meld u zich aan voor een rondleiding door de school. Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Maak een afspraak