Als het niet goed gaat met mijn kind

We houden continu zicht op de ontwikkeling van de kinderen, zowel op het gebied van leren als op welbevinden. Als wij signaleren dat er iets niet goed gaat dan nemen we direct contact met u op. U wordt uitgenodigd om te komen praten met de leerkracht en/of de intern begeleider over mogelijke hulp en oplossingen. Uiteraard kunt u als ouder/verzorger ook zelf contact met de leerkracht opnemen, als u met de leerkracht iets over uw kind wil bespreken of delen. Samen gaan we voor de ontwikkeling van uw kind, zowel sociaal emotioneel als cognitief.

Voor extra hulp werken wij samen met relevante partners zoals het samenwerkingsverband IJssel | Berkel, het ondersteuningsteam en jeugdhulppartners. 

Onderwijs 2

Passend onderwijs

Op onze school kan ieder kind op zijn of haar eigen niveau werken. We passen ons onderwijs aan op het niveau van de leerlingen die we hebben. Leerkrachten stemmen hun lessen dus af op de verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen. Als school beschikken wij over de kennis en vaardigheden voor (lichte) onderwijsondersteuning. Onze leerkrachten kunnen dat bieden.

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen we een ontwikkelingsperspectief op. Heb je specifieke vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld de extra zorg die jouw kind nodig heeft op school? Neem dan contact met ons op. Onze school is uitstekend in staat om maatwerk te leveren en we brengen dan samen de ondersteuningsbehoefte in beeld.

Vrouw (wit)

Specialisten

Onze docenten hebben kennis en vaardigheden op het gebied van werken met dyslexie en dyscalculie, maar helpen de leerlingen ook bij faalangst, ADHD, allergieën of eventuele hulpbehoeftes. Daarnaast hebben we in het team ook specialisten met specifieke kennis op het gebied van hoogbegaafdheid. 

Onderwijs 3

 Plusklas

Kinderen die meer uitdaging nodig hebben kunnen meedoen met de plusklas (Het Leerplein) vanaf groep 4. De leerkracht signaleert de behoefte aan uitdaging en meldt dit bij de leerlingbespreking met de intern begeleider en de directeur. Ouders kunnen ook bij de leerkracht aangeven dat hun kind zich verveelt bij de instructies.

Als school bieden wij passend onderwijs en gespecialiseerde leerkrachten aan hoogbegaafde kinderen. Zij worden in de plusklas op een manier aangesproken die past bij hun denkniveau. Tijdens de les vragen ze een andere denkorde en extra uitdagende vraagstukken. Al met al is het niveau voor deze leerlingen een stuk pittiger. 

De plusklas is op woensdagmorgen.

 

gogoanime