Leerlingenzorg

Ondersteuning voor uw kind

Als school zetten we ons in om het beste onderwijs te bieden aan onze leerlingen. We houden continu zicht op de ontwikkeling van de kinderen, zowel op het gebied van leren als op het welbevinden. We werken samen met relevante partners zoals het samenwerkingsverband IJssel | Berkel, het ondersteuningsteam en jeugdhulppartners. Ouders zijn hier nauw bij betrokken. De school weet welke expertise nodig is en waar het beschikbaar is. We zorgen voor onze leerlingen in een veilige leeromgeving.

Als wij denken dat er extra ondersteuning nodig is, nemen wij uiteraard contact met u op. U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht en/of de intern begeleider om samen te kijken wat we voor uw kind kunnen betekenen. Uiteraard kunt u als ouder/verzorger ook zelf contact met de leerkracht opnemen, als u met de leerkracht iets over uw kind wil bespreken of delen. Samen gaan we voor de ontwikkeling van uw kind, zowel sociaal emotioneel als cognitief.

 

Oefenen Met Een Chromebook
Leren

Leerplein

Kinderen die meer uitdaging nodig hebben kunnen meedoen met Leerplein vanaf groep 4. De leerkracht signaleert de behoefte aan uitdaging en meldt dit bij de leerlingbespreking met de intern begeleider en de directeur. Ouders kunnen ook bij de leerkracht aangeven dat hun kind zich verveelt bij de instructies. Leerlingen krijgen uiteraard ook extra en uitdagend aanbod in de eigen groep.

Als school bieden wij passend onderwijs en gespecialiseerde leerkrachten aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Zij worden tijdens leerplein uitgedaagd in hun 'zijn' (hulp bij bijvoorbeeld faalangst en doorzetten) en krijgen opdrachten op een hogere orde denkniveau. Het out-of-the-box denken wordt ook gestimuleerd.

Leerplein vindt in blokken plaats en wordt gegeven door de hoogbegaafdheidsspecialist.

 

Specialisten

Onze docenten hebben kennis en vaardigheden op het gebied van werken met dyslexie en dyscalculie, maar helpen de leerlingen ook bij faalangst, ADHD, allergieën of eventuele hulpbehoeftes. Daarnaast hebben we in het team ook specialisten met specifieke kennis op het gebied van hoogbegaafdheid.