Ons onderwijs

Daltonschool Willibrordus zet de basisbehoeftes van ieder kind voorop. Voor de leerlingen wordt passend onderwijs op maat geboden. Het onderwijs is, net als de maatschappij, voortdurend in beweging. Wij zijn met elkaar dan ook constant met het vernieuwen en verbeteren van ons onderwijs bezig. 

Wij zijn een Daltonschool. De maatschappij vraagt om mensen die kunnen plannen, ontwerpen en vooruit kijken. Mensen die initiatief tonen, ondernemend zijn en goed kunnen samenwerken. 

Met daltononderwijs worden kinderen zelfstandig, hebben zelfvertrouwen en voelen zich verantwoordelijk. Ze houden rekening met elkaar, werken samen en maken gebruik van elkaars talenten. Zo zijn zij goed voorbereid op de middelbare school en op de wereld van morgen. 

Dalton is een manier van leven. Actief leren, keuzes maken en nadenken over het resultaat van je inspanning: daltonkinderen voelen zich eigenaar van hun eigen leren. Voor meer uitleg over Daltononderwijs, zie het kopje Dalton.

MSF 5039
MSF 5016

Onze manier

Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar oud. Onze klassen bestaan uit groepen kinderen van dezelfde leeftijd. Ze krijgen de lesstof gezamenlijk aangeboden, instructie vindt plaats in niveaugroepen. Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben is er het leerplein. Een uitdagende leeromgeving, veiligheid en structuur zijn van groot belang om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen tot zelfstandige denkers.

Vertrouwde en veilige omgeving

Wij bieden de kinderen een veilige omgeving om in te werken en te spelen. Het pedagogisch klimaat in onze school is goed. Daar werken wij met z'n allen hard aan. Om pestgedrag te voorkomen werken wij met Kanjertraining.

Persoonlijk contact met alle kinderen vinden wij belangrijk. Leerkrachten voeren regelmatig individuele gesprekken met kinderen over hun welbevinden.

 

Onderwijs in thema's

In groep 1 en 2 wordt alle leerstof in thema's aangeboden (Herfst, Gezondheid enz.) Vanaf groep 3 worden de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek) en kunst & cultuur thematisch aangeboden. Behalve de inhoud van deze vakken leren de kinderen een eigen onderzoeksvraag op te stellen en te werken met ICT.

ICT

Vanaf groep 4 hebben de leerlingen een eigen chromebook ter beschikking. 

MSF 5058

"Met de weektaak kan ik heel fijn plannen en werken"

Leerling uit groep 5