Communicatie

Het overgrote deel van de communicatie tussen ouders en onze school verloopt via de web- of mobiele apps van SocialsSchools. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het ontvangen van berichten uit de groep van uw kind, van nieuwsbrieven, of bijvoorbeeld voor een oproep voor hulp. Het is ook mogelijk om via de app een-op-een gesprekken met de leerkracht van uw kind te voeren. Updates vanuit de app komen ook als e-mail binnen. Onze voorkeur gaat uiteraard wel uit naar een persoonlijk gesprek bij bijzonderheden.

Via deze app zijn ook de afspraken voor ouderavonden en tienminutengesprekken te zien. Berichten en nieuws over de school of oudercontact-momenten zijn allemaal te verkrijgen via de app. Ouders krijgen hier eventueel ook een e-mail over. U kunt zelf bepalen hoe u de berichten van SocialSchools wilt ontvangen, op uw telefoon en/of in de mail.

Voor een kennismakingsgesprek en andere vragen is het altijd mogelijk om direct contact op te nemen met onze school. Als u nog vragen heeft, schroom niet om deze persoonlijk te stellen.

Communicatie met ouders

Wij maken gebruik van een digitaal communicatiemiddel, SocialSchools. Ouders ontvangen via hun smartphone de nieuwsbrief, mededelingen en uitnodigingen voor contactgesprekken. In de kalender staan alle vakanties, bijzondere dagen en activiteiten. U kunt de kalender linken aan uw eigen agenda.

Ouders die een vraag hebben of iets willen melden, kunnen uiteraard persoonlijk bij de leerkracht terecht of maken gebruik van telefoon of de gesprekkenfunctie van SocialSchools.