Communicatie

Het overgrote deel van de communicatie tussen ouders en onze school verloopt via de web- of mobiele apps van Socials Schools. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om ziekmeldingen en het ontvangen van nieuwsbrieven. Het is ook mogelijk om via de app een-op-een gesprekken met de leerkracht van je kind te voeren. Updates vanuit de app komen ook als e-mail binnen.

Via deze app zijn ook de afspraken voor ouderavonden en tienminutengesprekken te zien. Berichten en nieuws over de school of oudercontact-momenten zijn allemaal te verkrijgen via de app. Ouders krijgen hier eventueel ook een e-mail over.

Voor een kennismakingsgesprek en andere vragen is het altijd mogelijk om direct contact op te nemen met onze school. Als je nog vragen hebt, schroom niet om deze persoonlijk te stellen.

Communicatie met ouders

Wij maken gebruik van een digitaal communicatiemiddel, Social Schools. Ouders ontvangen via hun smartphone de nieuwsbrief, mededelingen en uitnodigingen voor contactgesprekken. In de kalender staan alle vakanties, bijzondere dagen en activiteiten. Je kunt de kalender linken aan je eigen agenda.

Ouders die een vraag hebben of iets willen melden maken gebruik van telefoon en email.

gogoanime