Documentatie

Schoolondersteuningsplan

In een zogenaamd schoolondersteuningsplan is te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hieronder om het plan te downloaden.

Download schoolondersteuningsplan

Beleid toelating en plaatsing

In dit document wordt het beleid toegelicht rondom aanname en plaatsing. Daarnaast is het stappenplan uitgezet conform de afspraken die er zijn binnen het SKBG-verband.

Download beleid toelating/verwijdering

Veiligheidsprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, als ouders, leerkrachten en kinderen, zorg moeten dragen voor een veilige leer- en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde veiligheidsprotocol. Klik hieronder om het veiligheidsprotocol van onze school te downloaden.

Download veiligheidsprotocol

Gedragsprotocol

Op onze basisschool is geen plaats voor agressief gedrag, discriminatie of diefstal. We verwachten van iedereen bij onze school dat hij of zij respect heeft voor de ander en diens eigendommen. We gaan tevens zorgvuldig en verantwoord om met de omgeving van de school. Lees er meer over in ons gedragsprotocol hieronder.

Download gedragsprotocol

Protocol schorsing en verwijdering

Wanneer gedrag van een leerling de grenzen van veiligheid voor anderen overschrijdt dan zijn er maatregelen nodig. Veiligheid van de groep gaat dan voor het belang van de betreffende leerling. De beleidsnotitie van SKBG omtrent schorsing en verwijdering staat hieronder.

Professioneel Statuut SKBG

Het professioneel statuut van SKBG geldt ook voor onze school en vindt u hier. 

Professioneel Statuut SKBG