Medezeggenschapsraad

MR

Ouders en verzorgers kunnen onze school actief meehelpen door lid te worden van de ouderraad of de medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad organiseert vooral leuke activiteiten, maar de MR houdt zich bezig met beleid. De MR is als controlerend orgaan verbonden aan deze school.

GMR

Naast de MR op iedere school, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de overkoepelende stichting van alle scholen van SKBG. Dit is in overeenstemming met de wet op de medezeggenschap (WMS). Deze GMR biedt ruimte aan een afvaardiging van iedere school. De GMR geeft advies en heeft instemmingsrecht op het beleid van de overkoepelende stichting.

Beleidszaken

De MR van onze school bestaat uit vijf leden waaronder drie ouders. De directeur treedt op als adviserend lid. De leden worden gekozen door een achterban. Dankzij de MR hebben ouders en andere betrokkenen meer inspraak en verantwoordelijkheid in de school. De school heeft voor verschillende beleidszaken advies en instemming nodig van de MR. Denk dan bijvoorbeeld aan schooltijden, vakantieregeling, het schoolplan en nog veel meer. Het is allemaal vastgelegd in het MR-reglement dat is in te zien op onze school.

De MR komt zes tot acht keer per jaar samen om te vergaderen. Dit zijn openbare bijeenkomsten waar iedereen bij kan zijn. De notulen zijn hieronder te vinden.

 

Notulen

De MR van onze school komt meerdere malen per jaar bij elkaar voor een openbare vergadering. De datum voor de volgende vergadering staat in de kalender van Social Schools. Deze vergadering kun je gewoon bijwonen. Lukt dat niet? Dan zijn hieronder de notulen van de bijeenkomsten te vinden.

Leden van de MR

De leden van de MR van schooljaar 2023-2024 zijn:

Frank Goosen (ouder)              Koen Oosterhuis (leerkracht)

Rolf Spijkers (ouder)                Marco Wolvers (leerkracht)

Lynn Oltvoort (ouder)

e-mail: mrruurlo@willibrordus.skbg.nl
 

Lid van de GMR

Ineke Wiegersma vertegenwoordigt onze school binnen de GMR.