Ouderraad

De ouderraad is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stichting met een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. De ouderraad is afhankelijk van bijdrages van andere ouders. Vanuit deze pot worden activiteiten gehouden die door de ouderraad, in samenwerking met leerkrachten, bedacht en georganiseerd worden. Het gaat dan om zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten. De ouderraad komt geregeld bij elkaar om te vergaderen.

De ouderraad van schooljaar 2023-2024 bestaat uit de volgende personen:

Jochem Berkelder (voorzitter)                     Linda Kropman (penningmeester)

Ina te Veluwe                                            Maria de Boer

Linda Hoijtink                                            Nathalie Groot

Yoricke Brugman                                        Mieke Konickx

Ciska Schroer                                            Karin Rösken-Nijhof

Liesbeth Tolsma (leerkracht)

Moestuin
Buitenspelen

Activiteiten

De ouderraad houdt zich onder andere bezig met het Sinterklaasfeest, vieringen als Kerst en Pasen, thema- en sportdagen, projecten als de Kinderboekenweek, de verkeersweek, de avondvierdaagse en activiteiten ten behoeve van goede doelen. Ook cadeaus voor bijvoorbeeld Sinterklaas worden door hen geregeld. Om dit allemaal te financieren wordt er gevraagd om een ouderbijdrage. Deze bijdrage is belangrijk omdat de activiteiten niet tot nauwelijks door de overheid gefinancierd worden, maar wel heel belangrijk zijn voor de kinderen. Hoewel de ouderbijdrage in principe vrijwillig is, is het wel heel belangrijk. Daarnaast is het ook een richtbedrag. Wil of kun je meer bijdragen? Dan komt dat zeker ten goede aan de activiteiten voor de kinderen. Komt jouw kind tussentijds op school of gaan jullie verhuizen? Dan wordt de ouderbijdrage aangepast of (deels) terugbetaald. De oudervereniging bepaalt jaarlijks in samenspraak met de school en de MR de hoogte van de bijdrage.

Taken

De oudervereniging houdt zich samen met de leerkrachten bezig met het bedenken, organiseren en financieren van leuke activiteiten voor de leerlingen. Zij beslissen niet mee in het algehele beleid van de school, dat doet de medezeggenschapsraad. Iedere ouder of verzorger is lid van de vereniging en kan zich verkiesbaar stellen om de activiteiten te organiseren.

 

  • De oudervereniging overlegt meerdere malen per jaar in aanwezigheid van een leerkracht en/of de directeur.
  • De oudervereniging ondersteunt, regelt en financiert feesten en (buitenschoolse) activiteiten als de kerstviering en sportdagen.
  • De oudervereniging houdt voorzieningen in stand die voor ouders en leerlingen van belang zijn.

Contact

Heb je ideeën voor de oudervereniging? Wil je weten wie er in de organisatie zit? Of Heb je vragen over de ouderbijdrage? Neem dan contact op via de onderstaande knop. Dan wordt jouw vraag zo snel mogelijk behandeld.

Contact opnemen

gogoanime